Xeno²奥克星诺洗脸盆柜(带单抽屉)
产品介绍:
壁挂式 带一个抽屉 触碰按压式开启 耐潮湿 LED照明 交付时预装配 实木颗粒板材料
产品型号:
500.513.01.1    白色    高光泽涂层    存水弯开口:左侧 500.513.43.1    雕塑灰    结构化涂层    存水弯开口:左侧 500.514.01.1    白色    高光泽涂层    存水弯开口:右侧 500.514.43.1    雕塑灰    结构化涂层    存水弯开口:右侧 宽度: 88cm    高度: 22cm    深度: 46.2cm
可以组合安装:
Xeno²奥克星诺    洗脸盆柜(带置物台面)
配件:
Xeno²奥克星诺   抽屉盒(T型) Xeno²奥克星诺   抽屉盒(H型)
供货包含:
固定件