Xeno²奥克星诺低柜(带单抽屉)
产品介绍:
壁挂式 带一个抽屉 触碰按压式开启 耐潮湿 交付时预装配 实木颗粒板材料
产品型号:
500.507.01.1高光泽涂层
500.507.43.1结构化涂层
宽度: 58cm  高度: 20cm  深度: 46.2cm
配件:
Xeno²奥克星诺    玻璃搁板 Xeno²奥克星诺    抽屉盒(T型) Xeno²奥克星诺    抽屉盒(H型)
供货包含:
固定件